Κατάσταση:
Γιατί αυτή η κατάσταση ήταν για εσένα πρόκληση?
Τι έχεις προσπαθήσει στο παρελθόν για να αντιμετωπίσεις αντίστοιχες προκλήσεις?
Πόσο επιτυχημένη λύση ήταν? Μπορείς να σκεφτείς επιπλέον στρατηγικές αντιμετώπισης?