Τομέας Πως το βαρος σε επηρεάζει πρακτικά σε αυτόν τον τομέα Πως το βαρος σε επηρεάζει ψυχολογικά σε αυτόν τον τομέα Πως αυτά θα είναι διαφορετικά, όταν θα έχεις χάσει βάρος
Αυτό-αξία
Οικογενειακή ζωή
Ερωτικές σχέσεις
Δραστηριότητες
Επαγγελματική Ζωή
Κοινωνική ζωή
Οικονομικά