Αφού καταγράψετε το αντίκτυπο που έχει το παραπάνω βάρος στην καθημερινότητα σας ,συμπληρώστε στην παρακάτω μπάρα το επίπεδο ετοιμότητας που θεωρείτε ότι σας χαρακτηρίζει αυτή τη στιγμή στο να παρακολουθήσετε ένα πρόγραμμα απώλειας βάρους. Μετακινήστε το δείκτη στον επιθυμητό αριθμό που θέλετε

0