Πριν ξεκινήσετε το παρακάτω βήμα, απαντήστε στο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί :

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ